Waarom een belastingadviseur?

De belastingadviseurs van Limpens, accountancy, fiscale en juridische dienstverlening geven adviezen over uw fiscale positie en verzorgen de aangiften van alle voorkomende belastingen. Zij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Is iedere belastingadviseur goed gekwalificeerd?

Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk vastgelegd. In tegenstelling tot de ons omringende landen, mag iedereen in Nederland zich op het uiterst ingewikkelde gebied van de belastingadviezen begeven. Zie als ondernemer dan maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door gebruik te maken van een adviseur van het Register Belastingadviseurs (RB) bent u verzekerd van kwaliteit

Waarom kiezen voor een RB i.p.v. een gewone adviseur?

Daar zijn verschillende redenen voor te geven. Zo heeft een RB een HBO opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond. Ook is een RB verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continu volgen van cursussen. Een RB is verder gebonden aan het reglement voor de beroepsuitoefening. Bij eventuele klachten kunt u als cliënt een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak.

Om kort te gaan is de RB uw bondgenoot in fiscale zaken. Hij verdedigt uw belangen voor honderd procent. De RB gaat samen met u op verkennend onderzoek uit, legt dwarsverbanden en komt, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden.

Wat is het verschil tussen een belastingadviseur en een accountant?

Een accountant stelt jaarrekeningen op en controleert administraties. Aan die werkzaamheden zitten ook fiscale kanten. De meeste accountants geven over simpele belastingaangelegenheden ook wel eens een fiscaal advies. Wordt het ingewikkelder, dan komt een belastingadviseur in het spel.