Risicobeheer

Risicobeheer is de kunst om de kwaliteit van mensen en organisaties te verbeteren. Als basis hiervoor dient altijd een inventarisatie van risico’s die de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Aan de hand van deze inventarisatie kunt u een keuze maken tussen verschillende maatregelen.

In principe zijn er vijf verschillende oplossingen voor risicovraagstukken:

  • opheffen;
  • beperken;
  • overdragen;
  • verzekeren;
  • in eigen beheer houden.

Bij de eerste drie mogelijkheden valt onder meer te denken aan verandering van werkwijze, preventie, aanpassing van leveringsvoorwaarden en overdracht van het debiteurenrisico. Verzekeren, de vierde optie, is primair bedoeld als bescherming van de balans tussen winst en verlies. Teveel of onjuist verzekeren kan even onrendabel zijn als het lopen van onverantwoord risico. Fiscale reserve, in eigen beheer houden, is een onderschatte methode van schadefinanciering. Kennis van risico, schade, inkomsten- en vennootschapsbelasting en uiteraard verzekeren, kunnen leiden tot renderende oplossingen.

Calamiteitenplan

Bij eventuele schade geldt een calamiteitenplan als leidraad voor uw bedrijf. In dit plan staat duidelijk beschreven wie welke taken moet uitvoeren. Door het snel informeren van afnemers en leveranciers kunt u zogeheten vervolgschade beperken of voorkomen.

Concluderend: effectief risicobeheer leidt tot financieel voordeel. U voorkomt veel schade. Risico’s worden beheersbaar en zijn daardoor voordeliger te verzekeren. Vraag onze specialisten uw situatie te belichten en kijk wat u kunt besparen op uw risicobeheer.