Personeel & organisatie

Essentieel voor uw bedrijf zijn uw medewerkers. Zij vormen uw belangrijkste ‘kapitaal’. Wij adviseren u graag bij de organisatie van uw onderneming.

Wij bieden u ondersteuning op de volgende ‘personele’ terreinen:

  • personeelsbeleid;
  • employee benefits (werknemersvoordelen);
  • begeleiding en ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen;
  • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures;
  • werving en selectie;
  • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter);
  • opstellen van personele regelingen (zoals kinderopvang);
  • opstellen van personeelsadvertenties;
  • verzuimbegeleiding en re-integratie.