Mediation

Ondanks dat u er alles aan doet om conflicten te voorkomen, kunt u er toch mee te maken krijgen. Bij mediation lost u samen met de tegenpartij het conflict zelf op, onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar – de mediator. Deze snelle procedure zorgt voor tijdwinst en voorkomt buitensporige kosten.

De mediator binnen ons netwerk begeleidt u als onpartijdig en onafhankelijk expert bij het vinden van een oplossing. Vanuit zijn deskundigheid als accountant, fiscalist of jurist zet hij u op het juiste spoor. Vooral bij bedrijfseconomische, juridische of fiscale conflicten kunt u van deze kennis profiteren bij het vinden van een creatieve oplossing.