Corporate finance

Speelt u met de gedachte om uw bedrijf te verkopen? Heeft u tot op heden geen geschikte opvolger gevonden? Of wilt u juist een andere onderneming overnemen? In al deze gevallen is vooral het voortraject essentieel voor het welslagen van de gehele operatie (en het beheersen van de kosten). Aarzelt u dan ook niet om tijdig contact met ons op te nemen. Wij voorzien u graag van deskundig advies en – desgewenst – gedegen ondersteuning.

Hier kunt u ons onder meer voor inschakelen:

 • adviseren over en bemiddelen bij aan- en verkoop ondernemingen;
 • begeleiden van management buy-out’s;
 • (mede) uitvoeren van waardebepalingen;
 • begeleiden van financieringsaanvragen
 • verkoopklaar maken van uw bedrijf;
 • in kaart brengen van gewenste verkoopstructuur;
 • vaststellen van kopersprofiel;
 • ontwikkelen van verkoop- en informatiememorandum (documenten om potentiële kopers mee te benaderen);
 • voeren van onderhandelingsgesprekken tussen verkopende en kopende partij;
 • opstellen van intentieverklaring;
 • uitvoeren van due diligence onderzoek (een onderzoek naar de handel en wandel van een bedrijf);
 • gereedmaken van letter of intent (LOI) en bewaken voortgang;
 • opstellen van definitieve koop- of verkoopovereenkomst;
 • begeleiden van notariële overdracht.